Eğitim Materyalleri

EĞİTİM MATERYALLERİ

İlkokula Uygun Sınıf İçi Eğitim Materyalleri

Eğitim materyalleri derste öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandıkları, çocukların soyut olan kavramları daha somut olarak öğrenmelerine yardım olan malzemelerin genel adıdır. Özellikle ilkokulda eğitim materyalleri kullanılması öğrenciler için çok ama çok faydalıdır. Çünkü çocuk öğrenmeye ne kadar erken başlar, ne kadar erken heves ederse o kadar iyidir. Peki ülkemizde sınıf içi eğitim materyali kullanımı ne kadar? İnanın çok düşük seviyelerde. Öğretmenlerin ilkokul eğitim materyalleri kullanımını ciddi şekilde artırması gerekiyor. Çocuklar bu sayede hem derse daha istekli olarak katılım sağlayabilirler hem de derste işlenilen konuları çok daha rahat kavrayabilirler. Genel olarak sınıf içi eğitim materyalleri şu işlevleri görür:

  • Öğrenciler soyut olan kavramları somut olarak anlama fırsatına sahip olur.
  • Eğitim materyali sayesinde anlatılan konu çok daha basit hale getirilir.
  • Konu basitleştikçe anlama çok daha hızlı olur.
  • Çoklu bir öğrenme ortamı oluşur.
  • Öğrenme için gerekli olan içsel ve dışsal motivasyon çok kolay bir şekilde sağlanabilir.
  • İlkokul eğitim materyalleri sayesinde zamandan tasarrufta yapılır.
  • Öğretmen ve öğrenci arasındaki bağ kuvvetlenir.
  • Öğrenciler derse daha çok katılım sağlar ve sözel becerileri de artar.

Çeşitli eğitim materyalleri ile ilkokul sınıflarını daha cazip hale getirmek mümkün. Minik öğrencilerimiz zaten tüm gün boyunca derse odaklanma konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onların dikkatini dağıtmayacak, sınıfta da şık duracak eğitim materyallerini sayfamızda bulabilirsiniz.